About

بهار دهقانی فارغ التحصیل رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف است. علاقه به سیستم ها و مفاهیم مالی سازمانی موجب مستند ساختن و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات در قالب مشاوره سازمانی به شرکت ها گردیده است. بنا به اعتقاد او مدیران بسیار علاقمندند تا بیشترین بازدهی را با حداقل منابع تامین نمایند از این رو استفاده بهینه از ابزارها و مشاوره های مالی جهت سازماندهی و نظم اقتصادی بسیار مفید است؛ و تجربه خوشایندی را به دنبال دارد.